Restauratie

Eind 2015 ondergaat de molen opnieuw een restauratie; de rieten kap wordt vervangen, de beide roeden zijn gestreken en ook verschillende andere onderdelen van de kap zijn naar beneden gehaald voor onderzoek. Het metselwerk van de vijf velden aan de onderzijde wordt gerestaureerd en er komt een nieuwe staalconstructie voor de omloop. Ook de belt wordt iets aangepast om de afwatering te verbeteren.

De kosten van de restauratie worden grotendeels gefinancierd met een subsidie van de Provincie Overijssel. Windlust is een Rijksmonument en de subsidie is verstrekt voor het behoud van cultureel erfgoed. Wat Windlust volgens de Rijksdienst voor Monumentenzorg onder andere uniek maakt, is dat de molen nog één geklonken roede heeft; deze wordt dan ook op dezelfde wijze met klinknagels gerestaureerd.

De restauratie zal naar verwachting in het voorjaar van 2016 afgerond zijn, waarna de molen weer volop in gebruik kan worden genomen. De bakkerij en de molenwinkel zijn tijdens de restauratiewerkzaamheden gewoon geopend.